26 stycznia 2024

Polityka Prywatności dla BGApp Piotr Martyniuk

 

Data wejścia w życie 25.01.2024

 

Witamy w BGApp Piotr Martyniuk, mobilnej platformie oferującej wynajem apartamentów, usługi sprzątania, remontu, przewozy taxi i inne usługi turystyczne. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak zbieramy, używamy, przetwarzamy i chronimy informacje osobiste użytkowników naszej aplikacji.

 

1. Zakres i Zgoda
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich użytkowników aplikacji. Korzystając z naszej aplikacji, wyrażasz zgodę na zbieranie, używanie i przetwarzanie swoich danych zgodnie z tą polityką.

2. Zbieranie Danych
Zbieramy informacje, które podajesz podczas rejestracji, w tym, ale nie ograniczając się do, imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, oraz danych dotyczących płatności. Możemy także zbierać dane dotyczące korzystania z naszych usług, w tym lokalizacji, preferencji i opinii.

3. Używanie i Przetwarzanie Danych
Twoje dane osobowe są używane do świadczenia i ulepszania naszych usług, komunikacji z Tobą, procesów płatności, oraz w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś na to zgodę.

4. Udostępnianie Danych
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług, w tym firmom oferującym usługi wynajmu, sprzątania, remontu, taxi i turystyczne, w zakresie niezbędnym do realizacji usług. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników.

5. Bezpieczeństwo
Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego.

6. Prawa Użytkownika
Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Zmiany w Polityce Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez aktualizację na naszej stronie internetowej i w aplikacji.

8. Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt przez p.martyniuk@o2.pl lub 531 106 537.

 

 

Privacy Policy for BGApp Piotr Martyniuk

 

Effective date 25/01/2024

Welcome to BGApp Piotr Martyniuk, a mobile platform offering apartment rentals, cleaning and renovation services, taxi transport and other tourist services. The protection of your personal data is our priority. This Privacy Policy explains how we collect, use, process and protect the personal information of users of our application.

1. Scope and Consent
This Privacy Policy applies to all users of the application. By using our application, you consent to the collection, use and processing of your data in accordance with this policy.

2. Data Collection
We collect information that you provide during registration, including, but not limited to, your name, email address, telephone number, and payment information. We may also collect data regarding your use of our services, including your location, preferences and opinions.

3. Use and Processing of Data
Your personal data is used to provide and improve our services, communications with you, payment processes, and for marketing purposes if you have consented to this.

4. Data Sharing
We may share your personal data with service providers, including companies offering rental, cleaning, renovation, taxi and tourist services, to the extent necessary to provide the services. We do not sell users' personal data.

5. Security
We are committed to protecting your personal data by applying appropriate technical and organizational security measures.

6. User Rights
You have the right to access your data, rectify it, delete it or limit processing, as well as the right to transfer data and object to processing.

7. Changes to the Privacy Policy
We reserve the right to make changes to the Privacy Policy. We will inform you about any changes by updating our website and app.

8. Contact
If you have any questions or concerns regarding our Privacy Policy, please contact us via p.martyniuk@o2.pl or 531 106 537.

Adres apartamentu:

 

Paradise Dreams

Święty Włas, Bułgaria, 8256

Kontakt:

 

+48 531 106 537

p.martyniuk@o2.pl